กรมการประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร ทำไมต้องมี?

“รถ” เป็นยานพานะที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะทำให้คุณสามารถใช้โดยสารเพื่อไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้รวดเร็วมากขึ้น อันนี้เราเทียบกับการเดินนะคะ ไม่เกี่ยวกับสภาพการจราจรที่ติดหนาแน่น และเมื่อมีรถ สิ่งที่จะมาช่วยคุ้มครองหรือแบ่งเบาภาระในเวลาที่เกิดความเสียหายจากอุบัติบัติ ย่อมไม่พ้นประกันรถยนต์ แต่คุณทราบหรือไม่ว่ามีหน่วยงานหนึ่งจะมาคอยกำกับดูแลบริษัทประกันอีกชั้นหนึ่ง คุณอาจเคยรู้จักในนาม กรมการประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ว่าแต่หน่วยงานนี้เป็นอย่างไร มีหน้าที่อะไรบ้าง บทความนี้มาไขข้อข้องใจกันค่ะ

กรมการประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

กรมการประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ นั้นเป็นชื่อในอดีต โดยชื่อกรมการประกันภัยนั้น เดิมขึ้นตรงต่อกระทรวงพาณิชย์ ใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และเรื่อยมา จนมาถึงในปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นองค์กรอิสระภายใต้ชื่อว่า สำนักงาน คปภ. หรือชื่อเต็ม ๆ ก็คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อเป็นองค์กรอิสระ ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ก็ไม่เข้าข่ายเป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดย สำนักงาน คปภ. มีฐานะเป็นนิติบุคคล

 

สำนักงาน คปภ. หรือชื่อเดิมคือกรมการประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ นั้น มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือเบอร์โทรที่ติดต่อง่าย ๆ ก็คือ สายด่วนประกันภัย 1186

 

โดย สำนักงาน คปภ. จะมีภารกิจดังนี้ค่ะ

  1. กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและแข็งแรง
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัยให้มีบทบาท เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย

 

แล้วเราเกี่ยวข้องกับ สำนักงาน คปภ. อย่างไรบ้าง

เอาเข้าจริง ๆ โดยปกติก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนักงานนี้มากนัก แต่ทว่าเมื่อคุณเกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกัน ไม่ว่าจะด้วยเรื่องเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครอง หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ตกลงกันไม่ได้ คุณก็สามารถทำเรื่องร้องเรียนไปที่สำนักงาน คปภ. ให้ลงมาช่วยดูแลเรื่องเหล่านี้ได้ พูดง่ายก็คล้าย ๆ สำนักงาน สคบ. (สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค) ที่เราจะร้องเรียนเกี่ยวกับ สินค้าและบริการ หรือที่อยู่อาศัย นั่นเองค่ะ

 

นอกจากนี้แล้ว หากคุณสงสัยในธุรกิจบริษัทประกันภัย หรือโบรคเกอร์ประกันภัย (นายหน้าประกันภัย) ว่าเป็นธุรกิจที่ถูกต้องหรือไม่ ได้รับการอนุญาตจาก สำนักงาน คปภ.ในการประกอบธุรกิจแล้วหรือยัง หรือบริษัทประกันภัยไหนที่มีเสถียรภาพไม่ดี คุณก็สามารถตรวจสอบผ่านสายด่วนประกันภัยที่ให้เบอร์ไว้ข้างต้นได้นะคะ

 

จะเห็นได้ว่า สำนักงาน คปภ. หรือชื่อเดิมคือ กรมการประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ นั้น เป็นสำนักงานที่มีบทบาทและความสำคัญในวงการธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ และประชาชนอย่างเราทราบถึงบทบาทไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี เพราะเราไม่แน่ว่าในวันหนึ่งข้างหน้า อาจมีเรื่องต้องติดต่อหรือร้องเรียนก็เป็นได้นะคะ