ค่าทวงถาม กรุงศรีออโต้ ไม่อยากหนาวกับค่าทวง อย่าจ่ายช้า!

หลาย ๆ ท่านมองว่าการมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เป็นสิ่งที่ดี สะดวก อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับคุณได้ รวมไปถึงเป็นสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับคุณได้ด้วยค่ะ แต่ทว่าของทุกอย่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่เสมอ คุณจะมองแต่ด้านดีเพียงอย่างเดียวย่อมไม่ได้ค่ะ เพราะเมื่อมีรถ ก็ต้องเท่ากับมีภาระเพิ่มมาอย่างหนึ่ง เกือบทุกท่านไม่ได้ซื้อรถด้วยเงินสดแน่ ๆ ต้องมีการวางเงินดาวน์ และผ่อนชำระเป็นงวด ๆ กับบริษัทไฟแนนซ์ ในกรณีที่ขอสินเชื่อผ่านกรุงศรีออโต้ หากเกิดปัญหาทางการเงิน ทำให้คุณไม่จ่ายหรือจ่ายล่าช้า จะเจอค่าทวงถาม กรุงศรีออโต้ เท่าไหร่ เป็นสิ่งที่ลูกหนี้ทุกคนต้องทราบค่ะ เรามีรายละเอียดมาให้คุณ

ค่าทวงถาม กรุงศรีออโต้

 

ค่าทวงถาม ต้องจ่ายไหม – ค่าทวงถาม กรุงศรีออโต้

สิ่งหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญาที่คุณทำเรื่องขอสินเชื่อกับกรุงศรีออโต้ไว้ก็คือ ค่าทวงถาม ในกรณีที่จ่ายค่างวดล่าช้า เชื่อแน่ว่าหลาย ๆ คนไม่ได้อ่าน เพราะหนังสือสัญญามักมีตัวอักษรเล็ก ข้อความค่อนข้างมาก มีหลายสิบหน้า และเป็นภาษาค่อนข้างทางการ บทความนี้เราจึงจะมาแจ้งรายละเอียดให้คุณได้ทราบกันไว้ค่ะ

 

ค่าทวงถามคือ ค่าติดตามทวงถามยอดเงิน ซึ่งจะเรียกเก็บในกรณีที่ผู้ผ่อนชำระไม่ชำระค่างวด ให้ตรงตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา พูดง่าย ๆ ก็คือค่าปรับนั่นเองค่ะ และหากจะถามต่อว่า ค่าทวงถามนี้ เมื่อถูกเรียกเก็บมาจำเป็นต้องจ่ายไหม คำตอบก็คือ จำเป็นต้องจ่ายค่ะ เพราะมีระบุไว้ในสัญญาตั้งแต่แรกแล้ว หากคุณไม่ชำระ เท่ากับมีความผิด ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2543 ข้อ 3 (8) กำหนดให้ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถาม การติดตามรถยนต์ที่เช่าซื้อค่าทนายความและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อหรือการกลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อของผู้ให้เช่าซื้อ เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถามให้แก่ไฟแนนซ์ตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร

 

และในกรณีที่คุณมีการจ่ายชำระล่าช้าเกินกว่าวันที่ทำการตกลงไว้ในสัญญา ทางกรุงศรีออโต้จะมีค่าทวงถาม หรือค่าติดตามหนี้ ตามแต่ที่จะเรียกกัน เป็นจำนวนเงินดังนี้ค่ะ

ค่าทวงถาม

รถยนต์

Bigbike

รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก

ผิดนัดชำระหนี้ 1 งวด

200

200

200

ผิดนัดชำระหนี้ 2 งวด

300

220

220

ผิดนัดชำระหนี้ 3 งวด

500

500

400

ผิดนัดชำระหนี้ 4-6 งวด ๆ ละ

1,000

1,000

750

ผิดนัดชำระหนี้ 7-9 งวด ๆ ละ

1,200

150

100

ผิดนัดชำระหนี้ 10-12 งวด ๆ ละ

2,000

150

100

ผิดนัดชำระหนี้ 13 งวด ขึ้นไป งวดละ

150

150

100

 

เห็นยอดเงินกันแล้ว พยายามชำระเงินให้ตรงเวลากันนะคะ เพราะค่าทวงถาม กรุงศรีออโต้ ก็สูงไม่ใช่เล่น และถ้าเรามีวินัยก็ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้กันเลยค่ะ