ค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์รถยนต์ ของต้องรู้! เวลารีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์รถยนต์ คือการที่รถของคุณยังผ่อนไม่หมด แต่ต้องการเปลี่ยนบริษัทไฟแนนซ์ โดยคุณสามารถทำเรื่องขอสินเชื่อกับบริษัทไฟแนนซ์ที่ใหม่ได้ ทั้งนี้ก็เนื่องจากหลายเหตุผลซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล บางคนก็ต้องการลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละเดือน บางคนต้องการดอกเบี้ยที่ลดลง บางคนต้องการเงินส่วนต่างที่ได้จากการประเมินรถหักด้วยเงินที่คงค้างอยู่กับไฟแนนซ์เดิม และจะได้นำมาใช้จ่ายส่วนตัว แต่ไม่ว่าจะเหตุผลใด หากคุณทำรีไฟแนนซ์ มันต้องมีค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์รถยนต์ เกิดขึ้น  แต่จะมีอะไรบ้าง ตามมาอ่านรายละเอียดกันต่อได้เลยค่ะ

ค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์รถยนต์

ค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์รถยนต์ มีอะไรบ้าง

เมื่อต้องการจะรีไฟแนนซ์รถยนต์ แน่นอนว่าต้องมีค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาติดตามกันค่ะ มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

  1. ค่าธรรมเนียมในการกู้เงิน เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางธนาคารหรือสถาบันเรียกเก็บ คล้ายกับเป็นค่าดำเนินการให้เรานั่นเอง โดยจะเรียกเก็บแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง แต่ตรงนี้ไม่ต้องกังวล เพราะเขาจะหักค่าธรรมเนียมออกจากเงินที่เราขอสินเชื่อนั่นเอง
  2. ค่าประเมินหลักทรัพย์ สำหรับการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ก็คล้ายกับการรีไฟแนนซ์บ้านนั่นเอง เพราะเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ารถของคุณมีสภาพเป็นอย่างไร วิ่งมาเท่าไหร่แล้ว ตัวเครื่องตัวถังตรงตามเล่มทะเบียนหรือไม่ ยี่ห้อ รุ่น ตรงตามที่แจ้งหรือไม่ และอื่น ๆ ซึ่งตรงนี้บางแห่งก็จะมีค่าใช้จ่ายในการประเมินเพื่อนำมาคิดวงเงินสินเชื่อให้กับคุณนั่นเอง แต่บางแห่งก็ไม่ได้เรียกเก็บจากผู้ขอสินเชื่อ
  3. ค่าปิดยอดจากไฟแนนซ์เดิม การรีไฟแนนซ์ก็คือการที่คุณยังผ่อนรถกับบริษัทไฟแนนซ์เดิมไม่หมด เมื่อจะทำรีไฟแนนซ์ที่ใหม่ ก็เสมือนว่าคุณต้องการปิดยอดก่อนกำหนด ซึ่งบางแห่งจะมีคิดค่าธรรมเนียม เพราะเหมือนเขาเสียโอกาสที่จะได้รับดอกเบี้ยจากคุณ แต่หากว่าคุณมีการทำเรื่องขอสินเชื่อโดยที่รถของคุณผ่อนหมดเรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะไม่มี

 

จากทั้ง 3 รายการข้างต้นก็คือ ค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์รถยนต์ ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นว่าคุณไม่ต้องกังวลใจ เพราะบางรายการก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บ หรือบางรายการที่เรียกเก็บก็จะหักจากยอดวงเงินของคุณที่ได้รับสินเชื่อนั่นเอง แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายหรือระเบียบการของสถาบันการเงินนั้น ๆ ด้วยนะคะ ซึ่งคุณสามารถสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการขอสินเชื่อได้ค่ะ

 

เมื่อดำเนินการขอสินเชื่อมาแล้ว หากคุณทำเรื่องขอสินเชื่อตามวงเงินที่ได้รับ และมีเงินส่วนต่างมาใช้จ่ายส่วนตัว ก็อย่าลืมจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำการผ่อนชำระในแต่ละงวดให้เรียบร้อยนะคะ เพื่อที่ว่าในอนาคตเราก็ยังสามารถใช้เครดิตของเราทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจนั่นเอง