ทิพยประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่!

สิ่งที่จะเป็นตัวช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณในยามที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้เป็นอย่างดี นั่นคือการมีประกันรถยนต์ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ เพราะเราไม่ทราบว่าอุบัติเหตุจะเกิดเมื่อไหร่ และเมื่อจะทำประกันคงมีหลายบริษัทมาเป็นทางเลือกให้คุณ ซึ่งเราได้เคยนำเสนอไปหลายบริษัท บทความนี้จึงขอนำเสนอเพิ่มเติมกับ ทิพยประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ทิพยประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ทิพยประกันภัย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2494 โดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ทางราชการได้รับโอนหุ้นของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ มาเป็นของกระทรวงการคลังส่วนหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2518 ทางราชการได้รับโอนหุ้นของ ฯพณฯ จอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นของกระทรวงการคลังอีกส่วนหนึ่ง ทำให้กระทรวงการคลังกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถึง 55.6% เป็นผลให้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

ทิพยประกันภัย ไม่ได้ดำเนินงานในกิจการประกันวินาศภัยแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือสังคมมากมายอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้ว อาทิเช่น  จัดกิจกรรมสาธารณกุศล โครงการ “พลังบุญทิพยร่วมสร้างถวายในหลวง” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเฉลิมฉลอง 80 พรรษา หรือส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน เริ่มจากการติดตั้งถังก๊าซ NGV ให้กับรถยนต์ทุกคันของบริษัทฯ เป็นต้น

 

ในด้านผลิตภัณฑ์ นอกจากจะมี ทิพยประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกเช่น ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน, ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ, กบข ประกันภัยอุ่นใจทิพย, TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีประกันภัยต่าง ๆ มากมายที่ครอบคลุมกับความต้องการของผู้คนทุกรูปแบบ ในส่วนรายละเอียดสามารถติดตามได้ในเว็ปไซต์หรือเจ้าหน้าของบริษัทนะคะ

 

คราวนี้ลองมาดูในรายละเอียดของ ทิพยประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ กันดีกว่าค่ะ

 1. ประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองทั้งการชนแบบมีและไม่คู่กรณี รถสูญหาย, ไฟไหม้, ภัยธรรมธาติ
 2. ประกันภัยชั้น 1 Tip Lady เพิ่มเติมความพิเศษสำหรับผู้หญิงทุกคน
 3. ประกันภัยชั้น 2
 4. ประกันภัยชั้น 3
 5. ประกันภัยชั้น 2+ คุ้มครองทั้งการชนแบบรถชนรถ, รถสูญหาย, ไฟไหม้
 6. ประกันภัยชั้น 3+ คุ้มครองทั้งการชนแบบรถชนรถ
 7. ประกันภัยชั้น 3+ คนรักยาง เพิ่มแตก ยางแตก,ยางระเบิด หรือฉีกขาด คุ้มครองสูงสุด 6,000 บาทต่อปี
 8. ประกันภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอลล์ มีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมคือ
 • ได้รับเบี้ยประกันภัยถูกกว่ากรมธรรม์ทั่วไป
 • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10%
 • เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์โครงการเมาไม่ขับ
 • ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
 1. ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองน้ำท่วม เป็นประเภทประกันชั้น 2, 3, 2+ และ 3+ ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มได้ในวงเงินทุนประกัน 50,000 หรือ 100,000 บาท

ในบางประเภทอาจไม่ได้ลงรายละเอียด เพราะคุณ ๆ คงทราบกันอยู่บ้างแล้วนะคะ หวังว่าคงจะได้ทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ ทิพยประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ไปพอสมควร และสามารถเลือกดได้ตามความต้องการ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในรายละเอียดค่ะ