เบื่อ บริษัทไฟแนนซ์ ที่เก่า ก็ทำเรื่องรีไฟแนนซ์ใหม่เสียเล๊ยย!

เมื่อคุณออกรถยนต์ใหม่ป้ายแดงจากโชว์รูมรถ โดยทำเรื่องขอผ่อนกับบริษัทไฟแนนซ์ ซึ่งทางพนักงานขายมักมีตัวเลือกมาให้คุณน้อยมาก ๆ ทั้งนี้ก็เพราะบริษัทและโชว์รูมรถได้มีการทำสัญญาข้อตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปก็มักไม่มีปัญหาอะไรค่ะ  แต่หากเกิดเหตุบางอย่างที่ทำให้คุณไม่รู้สึกพึงพอใจเลย จะมีวิธีทำอย่างไร?

บริษัทไฟแนนซ์

การที่เราเกิดความไม่พึงพอใจต่อบริษัทไฟแนนซ์นั้น มีด้วยกันมากมายหลายประการ อาทิเช่น มักมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โทรมาเพื่อนำเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ และบ่อยครั้งจนเกินไป หรือไม่สอบถามเราเลยว่าสะดวกที่จะฟังโปรโมชั่นนั้น ๆ หรือไม่ หรือบางครั้งโปรโมชั่นก็ไม่ได้น่าสนใจนัก บางครั้งก็อาจมีการติดตามหนี้ โดยพูดจาไม่สุภาพ หรืออาจจะด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่คุณไม่ชอบใจ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ทำเรื่องรีไฟแนนซ์ไปที่ใหม่กันเลยดีกว่า จะมาทนอยู่ทำไม

 

เมื่อตัดสินใจจะเปลี่ยนบริษัทการเงิน (ไฟแนนซ์) สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ ดูว่ามีธนาคารหรือบริษัทการเงินไหนบ้างที่รับรีไฟแนนซ์รถยนต์ โดยแต่ละที่มักจะมีข้อเสนอ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไป คุณก็ต้องนำมาพิจารณาเปรียบเทียบโดยหาตัวเลือกไว้ประมาณ 2-3 แห่ง และนำมาตัดสินใจในครั้งสุดท้าย จากนั้นก็ติดต่อพูดคุยกับบริษัทไฟแนนซ์นั้น ๆ และจัดเตรียมเอกสารที่บริษัทฯ ต้องการให้พร้อม

 

เอกสารที่ใช้ก็จะเป็นเอกสารที่คล้ายกับการขอสินเชื่อโดยทั่ว ๆ ไปนั่นเอง คือ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  4. สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  5. เล่มทะเบียน (ถ้ามี)
  6. ตัวรถยนต์ที่ต้องการรีไฟแนนซ์
  7. เอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ

บริษัทไฟแนนซ์

การเปลี่ยนบริษัทฯ ใหม่ นอกจากทำให้ไม่ต้องเจอบริการจากบริษัทฯ เดิมแล้ว ยังสามารถได้รับประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยนะคะ

ประโยชน์เพิ่มเติมที่คาดว่าจะได้รับมีดังนี้

  1. ได้เงินสดมาใช้ในส่วนที่จำเป็น การทำเรื่องขอสินเชื่อที่ใหม่ อาจได้รับวงเงินประเมินมากกว่ายอดที่ค้างอยู่กับบริษัทเก่า เมื่อคุณได้ยอดดังกล่าวมาปิดบัญชี ก็จะมีเงินเหลือสำหรับใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นอย่างอื่น แต่ทั้งนี้หากเราจะต้องการเพียงแค่ยอดที่ปิดบัญชีก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้
  2. ยอดผ่อนชำระลดลง เมื่อทำเรื่องใหม่ด้วยเงินต้นที่ลดลง หรือดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไป หรือระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนานขึ้น ทำให้ภาระการผ่อนชำระต่อเดือนของคุณถูกลง ก็จะช่วยทำให้คุณผ่อนได้สบายมากขึ้น

 

ดังนั้นแล้วหากเกิดสภาวะไม่ชอบบริษัทไฟแนนซ์เดิม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม แต่ทว่าคุณก็ยังมีทางออกในการเลือกทำรีไฟแนนซ์กับบริษัทใหม่ ที่มีตัวเลือกให้คุณได้เลือกมากมาย ทั้งนี้ก็สามารถนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกันได้ เพื่อให้ได้บริษัท ฯ ใหม่ที่ตรงใจมากที่สุดค่ะ