ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร คุณทราบความหมายที่แท้จริงหรือเปล่า!

ประกันภัยรถยนต์ คือ การที่คุณเอาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถ ส่วนควบทั้งหลายที่ติดตั้งเพิ่มในรถคุณ รวมไปถึงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไปให้กับบริษัทประกันที่คุณได้ทำการตกลงกันไว้ โดยคุณต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทนั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันว่าจะดำเนินการจ่ายเป็นรายปีหรือสามารถผ่อนจ่ายได้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนั้น ๆ และบริษัทประกันก็จะแจกแจงถึงรายละเอียดความคุ้มครองมาให้คุณได้ทราบนั่นเอง

ประกันภัยรถยนต์ คือ

โดยทั่วไปแล้วประกันภัยรถยนต์ คือสิ่งที่คุณควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ ปกติแล้วจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบก็คือ

  1. ประกันภาคบังคับ หรือที่คุณมักคุ้นชินกับการเรียกว่า พรบ. มีชื่อเต็ม ๆ ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกันประเภทนี้ถือว่าเป็นกฎหมายบังคับ ถ้าคุณมีรถก็คือต้องทำ เพราะเมื่อคุณประสบอุบัติเหตุประกันตัวนี้จะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องค่าเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต โดยมีวงเงินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จำแม่น ๆ ไว้คือจ่ายให้คน แต่ไม่จ่ายให้รถ ซึ่งไว้เราจะมาพูดถึงในรายละเอียดในบทความต่อ ๆ ไปกันนะคะ
  2. ประกันภาคสมัครใจ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้องสมัครใจ คือคุณซึ่งเป็นเจ้าของรถยินยอมที่จะทำประกันเพิ่มเติมเอง ซึ่งบริษัทประกันจะคำนวณเบี้ยประกันที่คุณประบุผู้ขับขี่, ประวัติการแจ้งเคลมในกรณีที่คุณต่อประกันจากปีที่แล้ว เป็นต้น เมื่อคำนวณเบี้ยได้แล้ว ทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้คุณทราบในรายละเอียดที่บริษัทประกันจะคุ้มครองต่อเบี้ยที่คุณต้องจ่ายนั่นเอง โดยประกันภาคสมัครใจนี้ นอกจากจะจ่ายค่าเสียหายที่เกิดกับร่างกายและชีวิตแล้ว ยังรับผิดชอบในการซ่อมแซมรถของคุณอีกด้วยค่ะ แต่มันก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่จะต้องมาเล่าให้ฟังกันอีกมากทีเดียว ไว้ตามอ่านกันไปเรื่อย ๆ นะคะ

อ่านจนมาถึงตรงนี้คุณคงพอจะทราบแล้วว่าประกันภัยรถยนต์ คืออะไร และแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่รถทุกท่านไม่อยากจะใช้บริการแน่นอน เพราะมันหมายถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยต่อรถและชีวิตทั้งของคุณหรือผู้อื่น รวมไปถึงความยุ่งยากทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเวลา หรือแม้แต่คดีความ

อีกทั้งยังช่วยลดการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างคุณกับคู่กรณีลงได้อีกด้วย ซึ่งการมีไว้ก็คงพอทำให้เราอุ่นใจกับสิ่งไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามขึ้นจริง ๆ ในเวลานั้นเท่ากับว่าคุณเองก็ยังมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ ไม่ทำให้คุณเคว้งคว้างเสียทีเดียว ฉะนั้นอย่าลืมทำประกันนะคะ