ประกันรถยนต์ขาด เกิดอุบัติเหตุเคลมได้หรือเปล่า!

สำหรับผู้เอาประกันภัยทั้งหลาย แม้ว่าคุณจะทำประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงหรือความเสียหายในเวลาที่จะมีเหตุเกิดขึ้น แต่เชื่อแน่ว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครอยากใช้ประกันภัยที่ตัวเองทำทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือแม้แต่ประกันรถยนต์ แต่ทว่าประกันรถยนต์มักมีอายุ 1 ปี ก็มีเวลาค่อนข้างนานที่อาจจะทำให้คุณลืมเลือนในการต่ออายุ หรือแม้แต่รอบปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุใด ๆ คุณจึงอาจชะล่าใจที่จะไม่ต่อประกันรถยนต์ แล้วถ้าประกันรถยนต์ขาด แต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นล่ะ คุณจะเคลมได้หรือเปล่า!

ประกันรถยนต์ขาด

หากประกันรถยนต์ขาด หรือหมดอายุไปแล้ว (หมายถึงประกันภาคสมัครใจ เช่น ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เป็นต้น) โดยที่คุณต่อเพียงประกัน พรบ. แต่พลาดพลั้งคุณเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น งานนี้ต้องบอกว่าพลาดอย่างแรงเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่าคุณจะไปเรียกร้องการเคลมต่าง ๆ ผ่านบริษัทประกันภัยไม่ได้แล้ว สิ่งเดียวที่พอจะช่วยได้คือ ประกัน พรบ. แต่ก็จะได้รับการเยียวยาเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ไม่เกี่ยวกับการซ่อมแซมรถยนต์ทั้งของคุณและคู่กรณี เท่ากับว่าคุณต้องจ่ายเต็ม ๆ ทราบแบบนี้แล้วก็ต้องอย่าปล่อยให้ ประกันรถยนต์หมดอายุทีเดียวนะคะ เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ค่ะ

 

แต่หากว่าเป็นกรณีอื่นที่ไม่ใช่ประกันรถยนต์ขาด แต่ทว่าเป็นใบขับขี่หาย หมดอายุ เป็นต้น แบบนี้ก็ยังพอจะหาใบแสดงแทนอย่างอื่น ๆ เช่น สำเนา หรือแสดงใบขับขี่ที่หมดอายุได้เลย เพราะบริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบแค่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตเท่านั้นเองค่ะ

 

ในอีกกรณีที่ประกันรถยนต์ของคุณก็ยังอยู่ในความคุ้มครอง แต่คุณเกิดอุบัติเหตุในขณะเมาสุรา ถึงแม้ประกันภัยรถยนต์ที่คุณทำจะเป็นประกันชั้น 1 ก็ตาม แต่หากปริมาณแอลกอฮอลล์ในเลือดของคุณเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ นั่นก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เพราะในกรมธรรม์ก็มีระบุเป็นข้อยกเว้นไว้แล้ว

 

และหากชื่นชอบความเร็ว จนเอารถไปแต่งซิ่ง แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในสนาม นอกสนาม ก็ถือได้ว่าเป็นการนำรถมาขับขี่ผิดประเภท ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้ประกันภัยของคุณจะอยู่ในช่วงความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ แต่ทางบริษัทประกันภัย ก็จะปฏิเสธความรับผิดชอบเช่นกันค่ะ

 

จะสังเกตได้ว่า สิ่งที่บริษัทประกันภัยจะปฏิเสธความรับผิดชอบนั้น ก็มักเป็นการใช้งานผิดประเภทอย่างที่คนทั่วไปใช้งาน หรือมีสภาพไม่พร้อมต่อการขับขี่ และสิ่งสำคัญก็คือไม่ใช่ประกันรถยนต์ขาด เพราะถึงจะทำประกันดีขนาดไหน ก็ต้องหน้าแห้งจ่ายเงินเองนะคะ