ประกันรถยนต์ กับ พรบ ต่างกันอย่างไร ? ไม่ต้องคาใจ เรามีคำตอบ

เมื่อคุณมีรถ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถกระบะ หรือแต่รถมอเตอร์ไซค์ ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับรถที่คุณและเพื่อน ๆ ต้องคุยกันก็คือ รถทำประกันหรือยัง, ทำประกันกับบริษัทไหน, ทำประกันชั้นไหน, ทำประกันราคาเท่าไหร่ และอีกมากมายสารพัดคำถาม แต่อาจมีคำถามคาใจในหัวของคุณว่า ประกันรถยนต์ กับ พรบ ต่างกันอย่างไร ? มารู้กันก่อนที่จะไปคุยกับเพื่อน ไม่เช่นนั้น เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง มาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

ประกันรถยนต์ กับ พรบ ต่างกันอย่างไร

 

ประกันรถยนต์ คือ? ประกันรถยนต์ กับ พรบ ต่างกันอย่างไร ?

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักศัพท์ต่าง ๆ กันก่อน ดังนี้นะคะ ประกันรถยนต์ คือ การบริหารความเสี่ยงทางหนึ่งของผู้ขับขี่ จัดเป็นประเภทของการประกันวินาศภัย โดยการโอนความเสี่ยงของผู้ขับขี่ไปยังบริษัทที่รับประกันภัย โดยทำข้อตกลงกันกล่าวคือ ผู้ขับขี่จ่ายเงินตามจำนวนที่ตกลงกันกับบริษัทประกัน ส่วนบริษัทประกันก็ให้ความคุ้มครองต่อร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยตามประเภทของประกันและวงเงินที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งจะแบ่งประกันภัยออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท ดังนี้

  • ประกันภัยภาคสมัครใจ คือเป็นประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยสมัครใจที่จะทำประกันคุ้มครองด้วยตนเองตามความต้องการ ซึ่งยังแบ่งเป็นประเภทย่อยลงไปได้อีกคือ
  1. ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถ และบุคคลที่อยู่ในรถที่เอาประกัน ตลอดจนความเสียหายต่อร่างกาย ทรัพย์สินของคู่กรณี และยังคุ้มครองกรณีรถสูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วมอีกด้วย
  2. ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก รถสูญหาย ไฟไหม้
  3. ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  4. ระกันภัยรถยนต์ ประเภท 4 เป็นประกันภัยที่คุ้มครองน้อยที่สุด และหาซื้อค่อนข้างยากเพราะไม่ได้รับความนิยม โดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น
  5. ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 โดยแบ่งออกเป็น ประกันภัย 2+ ที่ให้ความคุ้มครองเหมือนประกันภัยประเภท 2 แต่เพิ่มความคุ้มครองรถผู้เอาประกันด้วยกรณีที่รถชนรถ และประกันภัย 3+ ที่ให้ความคุ้มครองเหมือนประกันภัยประเภท 3 แต่เพิ่มความคุ้มครองรถผู้เอาประกันด้วยกรณีที่รถชนรถ
  • ประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เรามักเรียกกันว่า พรบ นั่นเอง คำนี้ย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคันที่มีทะเบียนต้องมีประกันภัยประเภทนี้ โดยความคุ้มครองหลัก ๆ จะเป็นเรื่องการให้ค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บทั้งในเบื้องต้น และได้รับเพิ่มเติมหากเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด

ประกันรถยนต์ กับ พรบ ต่างกันอย่างไร

ดังนั้น ประกันรถยนต์ กับ พรบ ต่างกัน อย่างไร

ประกันรถยนต์ ในที่นี้ จึงหมายเอาประกันภัยภาคสมัครใจนั่นเอง ซึ่งก็จะให้ความคุ้มครองทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ของรถคันเอาประกันและคู่กรณี แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับประเภทประกัน แต่ในขณะที่ พรบ. จะเน้นที่ความเสียหายตัวบุคคล ไม่เน้นตัวรถ นอกจากนี้ พรบ ยังเป็นประกันที่กฏหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องทำ ดังนั้นหากรถคันใดไม่ทำ ก็จะมีความผิดทางกฎหมาย รวมไปถึงไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้อีกด้วย

 

หากคุณอยากทราบว่าซื้อประกันภาคสมัครใจ พร้อมกันกับ พรบ มีข้อดีอย่างไร ติดตามรายละเอียดได้จากบทความของเรา ที่นี่ ค่ะ เมื่อมีประกันภัยติดรถกันแล้ว ก็ยังต้องใช้สติ ความใจเย็น มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางกันเสมอนะคะ