ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ผ่อนชิลๆ 10 งวด ไร้ดอก!

ปัจจุบันบริษัทประกันภัยด้วยกันเองก็มีการแข่งขันกันสูง แม้ลูกค้าคือผู้เอาประกันภัยจะมีการซื้อรถมากขึ้นก็ตาม ดังนั้นบริษัทประกันภัย ตลอดจนบริษัทนายหน้าประกันภัยเองก็ต้องงัดกลยุทธ์มากมายที่จะให้ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกับตน และด้วยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ ยิ่งทำให้หาลูกค้าที่จะทำประกันชั้น 1 น้อยลง แต่หากว่าการทำประกันรถยนต์ ชั้น 1 ผ่อนได้ ย่อมเป็นสิ่งจูงใจได้เป็นอย่างดี

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ผ่อน

แผนประกันรถยนต์ชั้น 1 นับว่าเป็นแผนประกันรถยนต์ในดวงใจของทุกคนทั้งนั้น เพราะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการชนแบบมีหรือไม่มีคู่กรณี รวมไปถึงรถสูญหาย ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติในวงเงินที่น่าพอใจต่อผู้เอาประกันภัย แต่เพราะเนื่องจากแผนประกันนี้ให้ความคุ้มครองมาก จึงเป็นธรรมดาที่ราคาค่าเบี้ยประกันภัยจะสูงกว่าแผนประกันอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ได้ง่ายมากขึ้น ตลอดจนทางผู้ประกอบการเองก็จะได้รับรายได้จากการขายมากขึ้น แทบทุกบริษัทตอนนี้จึงมีโปรโมชั่น ทำประกันรถยนต์ ชั้น 1 ผ่อนได้ โดยจับมือเป็นพันธมิตรกับธนาคารทั้งหลาย โดยให้จำนวนงวดตั้งแต่ 3 งวด, 6 เดือน ไปจนถึงสูงสุด 10 เดือน แบบไม่ต้องเสียดอกเบี้ยใด ๆ และบัตรเครดิตบางธนาคารยังมีโปรโมชั่นเครดิตเงินคืนอีกด้วย เพื่อที่ลูกค้าจะได้เลือกใช้บัตรเครดิตของธนาคารตน

 

ในส่วนของลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิต นับว่าเป็นช่องว่างทางการตลาดที่บริษัทนายหน้าประกันภัยทั้งหลายมองเห็น จึงให้ผู้เอาประกันสามารถทำประกันรถยนต์ ชั้น 1 ผ่อนเงินสดกับบริษัทได้ โดยบริษัทนายหน้าประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินให้บริษัทประกันภัยแทนลูกค้าไปก่อน แล้วให้ตัวลูกค้ามาผ่อนกับบริษัทนายหน้าประกันภัยนั่นเอง แม้ว่าจำนวนงวดการผ่อนที่บริษัทฯจะมอบให้แก่ลูกค้าอาจไม่มากเท่ากับการผ่อนผ่านบัตรเครดิต แต่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้ดี

 

นอกจากนี้การที่คุณจะทำเรื่องประกันรถยนต์ ชั้น 1 ผ่อนผ่านบัตรเครดิต หรือผ่อนชำระเงินสดกับบริษัทฯ นั้น ส่วนใหญ่แล้วหลายบริษัทจะให้ลูกค้าผ่อนได้ก็จะมีการกำหนดวงเงินค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำที่จะทำเรื่องผ่อนได้ และวงเงินดังกล่าวก็ต้องเป็นการทำประกันชั้น 1 เป็นส่วนใหญ่ค่ะ ซึ่งถ้ามองในเรื่องของการตลาด บริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องการขายแผนประกันที่มีราคาสูง แต่ในเรื่องของผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัย คุณเองก็สามารถได้รับแผนประกันภัยที่มีความคุ้มครองที่ดีค่ะ ดังนั้นก็ถือได้ว่า วิน-วินกันทั้งสองฝ่ายนะคะ แต่การที่จะเลือกบริษัทไหนดี เรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณ ๆ ลองพิจารณาและตัดสินใจกันดูค่ะ