เรื่องต้องรู้! ประกันรถยนต์ ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

บางครั้งการที่คุณจะเลือกทำประกันภัยรถยนต์ให้กับรถของคุณ แต่ทว่ายังเลือกไม่ถูกว่าจะมอบแผนประกันภัยแบบใดให้กับรถของคุณดี ทั้งนี้อาจจะรักพี่เสียดายน้อง, ปัจจัยอาจไม่เอื้อต่อแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองสูง ๆ หรือสาเหตุหลักคือ เราไม่ทราบในรายละเอียดว่าแต่ละแผนประกันให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง บทความนี้จึงพาคุณมาทราบรายละเอียดของประกันรถยนต์ ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง กันค่ะ

ประกันรถยนต์ ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 เป็น 1 ในหลาย ๆ แผนที่เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ นั่นคือคุณมีความประสงค์จะทำประกันรถยนต์เพื่อให้เกิดความคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งเป็นประกันภัยภาคบังคับที่กฏหมายกำหนด โดยหลัก ๆ แล้ว ประกันภัย พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาล, ทุพพลภาพ, เสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ในเบื้องต้นเท่านั้น แต่แผนประกันภัยภาคสมัครใจจะเป็นส่วนที่มาช่วยเสริมความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กับคุณ เช่นการซ่อมแซมรถคุณ, รถคู่กรณี เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือกทำด้วยว่าให้ความคุ้มครองหรือไม่

 

แล้ว ประกันรถยนต์ ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง รายละเอียดการให้ความคุ้มครองดังนี้ค่ะ

  1. คุ้มครองความเสียหายบุคคลภายในรถที่เอาประกันภัย เช่น ค่ารักษาพยาบาล, อุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่กรณีอาญา
  2. คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งหมายรวมทั้งตัวรถยนต์  หรือทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาลคู่กรณี
  3. คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย หรือรถยนต์ไฟไหม้
  4. ความคุ้มครองอื่นตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ของบริษัทประกันนั้น ๆ เท่านั้น

 

พอทราบรายละเอียดหลัก ๆ แล้วว่า ประกันรถยนต์ ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง คุณจะพบว่าในส่วนของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือจะให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือรถของคุณที่ทำประกันภัยไว้นั่นเองค่ะที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองในการซ่อมแซมรถ เท่ากับว่าคุณต้องรับภาระในส่วนนี้เอง

 

ซึ่งในปัจจุบันประกันภัยชั้น 2 ได้รับความนิยมลดน้อยลง ก็เนื่องจากเหตุผลข้างต้นนั่นเองค่ะ และประกอบกับทางบริษัทประกันภัยทุกบริษัทได้ออกแผนประกันภัยอีกลักษณะหนึ่งที่เรามักได้ยินชื่อเรียกว่า ประกันภัยรถยนต์ 2+ โดยประกันภัยนี้เข้ามาอุดรอยรั่วของประกันภัยชั้น 2 โดยจะซ่อมแซมรถให้กับคุณ หากอุบัติเหตุนั้นเป็นการเกิดขึ้นจากรถของคุณไปชนกับยานพาหนะทางบก โดยค่าเบี้ยประกันภัยอาจเพิ่มอีกเล็กน้อยเท่านั้น แต่เทียบแล้วคุ้มค่ากว่ามากค่ะ

 

เมื่อทราบกันแล้วว่า ประกันรถยนต์ ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ก็ลองนำไปเปรียบเทียบกับแผนประกันอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันดูนะคะ ระหว่างประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และประกันภัยแบบอื่น ๆ หากส่วนต่างของยอดเงินเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับเพิ่มขึ้นนั้นคุ้มค่าคุ้มเงินสำหรับคุณหรือไม่ เท่ากับว่าจะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ