ประกันรถยนต์ พรบ ภาษี 3 คำนี้ต่างกันอย่างไร?

หากเป็นเรื่องเกี่ยวประกันรถยนต์ คุณเองอาจมีหลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจ สับสน หรือบางอย่างก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ บทความนี้จึงจะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในเรื่องของประกันรถยนต์มาฝากค่ะ นั่นคือ ประกันรถยนต์ พรบ ภาษี 3 คำนี้ต่างกันอย่างไร?

ประกันรถยนต์ พรบ ภาษี

ประกันรถยนต์ พรบ ภาษี 3 อย่างนี้ต่างกันอย่างไร? เราลองมาดูรายละเอียดในแต่ละตัวกัน ดังนี้ค่ะ

  1. ประกันรถยนต์ หากเป็นคำพูดในทั่ว ๆ ไปที่เรามักพูดกันก็จะหมายถึงประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ นั่นคือคุณประสงค์จะทำหรือไม่ทำก็ได้ ได้แก่ ประกันชั้น 1, ประกันชั้น 2, ประกันชั้น 2+, ประกันชั้น 3, ประกันชั้น 3+, ประกันชั้น 4 หากทำก็จะเป็นการให้ความคุ้มครองทั้งตัวรถ ตัวคุณ และคู่กรณี แต่จะมากหรือน้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยรถยนต์ที่คุณทำด้วยนะคะ อาทิเช่น หากคุณทำแผนประกันภัยชั้น 1 ก็จะครอบคลุมเกือบทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นรถชนรถ ชนต้นไม้ เฉี่ยวเสา ค่ารักษาพยาบาล บาดเจ็บ เสียชีวิต รถสูญหาย ไฟไหม้ ก็สามารถเคลมได้ แต่หากทำเป็นแผนประกันรถยนต์ชั้น 2+ คุณก็จะสามารถเคลมได้เพียงกรณีรถชนกับยานพาหนะทางบก ค่ารักษาพยาบาล บาดเจ็บ เสียชีวิต รถสูญหาย ไฟไหม้ เป็นต้น
  2. พรบ เป็นคำที่บุคคลทั่วไปมักกล่าวเรียกย่อ ๆ ซึ่งชื่อเต็ม ๆ ก็คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปี พ.ศ. 2535 เป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับ ที่ออกมาเป็นกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันประเภทนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยยังไม่มีการพิสูจน์ความถูกผิด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนั้นได้รับการเยียวยาในเบื้องต้นก่อน และประกันชนิดนี้ ผู้ขับขี่รถทุกคันต้องมีหน้าที่ต่อประกันทุก ๆ ปี โดยในแผ่นกรมธรรม์จะมีส่วนท้ายที่สามารถฉีกตามรอยปรุ และนำไปใช้ควบคู่กับสมุดทะเบียนเพื่อใช้ต่อภาษีรถยนต์ประจำปี หากไม่มีเอกสารชิ้นนี้ทางสำนักงานขนส่งก็จะไม่ทำการต่อภาษีให้กับคุณ
  3. ภาษี หมายถึงผู้ที่มีรถทุกคันต้องเสียภาษีรถยนต์ประจำปี โดยหลังเสียภาษีคุณจะได้รับเอกสารเป็นแผ่นป้ายสี่เหลี่ยม เพื่อนำมาติดตั้งที่กระจกหน้ารถยนต์ อาจเคยได้ยินคนเรียกว่าป้ายวงกลม แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบสี่เหลี่ยมแล้ว แต่คนก็ยังเรียกกันติดปากอยู่นั่นเอง โดยการที่จะเสียภาษีรถยนต์ในปัจจุบันได้ คุณต้องมีการทำประกันภัย พรบ ให้เรียบร้อยเสียก่อน และนำส่วนท้ายของกรมธรรม์แนบมาทุกครั้งในการเสียภาษีรถยนต์

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ คงจะเห็นความแตกต่างของ ประกันรถยนต์ พรบ ภาษี กันไปแล้วนะคะ ว่าทั้ง 3 ส่วนนี้ต่างไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย แต่ทว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ เมื่อทำความเข้าใจได้ดีแล้ว คราวนี้ก็ไม่น่าพลาดในแต่ละอย่างแล้วค่ะ