กรณีไหนบ้างที่ทำประกันรถยนต์ ได้เงินคืน

เมื่อคุณสนใจทำประกันรถยนต์กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ตาม แต่อาจเกิดเหตุไม่คาคคิดเกิดขึ้นบางประการ จนทำให้คุณต้องการที่จะยกเลิกหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันรถยนต์ และอาจเกิดความลังเลใจว่าแล้วเงินที่คุณต้องจ่ายหรือเสียไปจากการทำประกันรถยนต์ ได้เงินคืนหรือไม่ เราลองมาดูกันไปเป็นกรณี ๆ กันดังนี้ค่ะ

ประกันรถยนต์ ได้เงินคืน

กรณีแรก

  • หากมีการยกเลิกหรือการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในกรมธรรม์ก่อนความคุ้มครอง
  • หากเป็นกรณีที่รายละเอียดที่คุณคุยไว้กับเจ้าหน้าที่ประกันภัยนั้น ยังไม่ได้เริ่มความคุ้มครองนั้น คุณสามารถทำการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดในกรมธรรม์ได้ทันที แต่จะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่สิ่งที่คุณยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนนั้น ๆ ค่ะ

 

กรณีสอง

 

  • หากมีการยกเลิกหรือการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในกรมธรรม์หลังความคุ้มครอง
  • หากเป็นกรณีเช่นนี้ หลังการแจ้งความประสงค์เข้ามา ก็ต้องรอทางบริษัทประกันทำเรื่อง โดยเขาจะต้องคำนวณค่าเบี้ยประกันใหม่โดยเพิ่มหรือลดค่าเบี้ยประกันภัยจากความประสงค์ที่ต้องการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนของคุณ โดยประกันรถยนต์ ได้เงินคืนหรือต้องจ่ายเพิ่มแล้วแต่กรณีค่ะ

 

กรณีสาม

หากต้องการยกเลิกกรมธรรม์เลยทั้งฉบับ กรณีนี้ประกันรถยนต์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีก็คือ

  • เปลี่ยนชื่อผู้เอาประกัน ก็คือทำเรื่องเข้ามาว่าคุณต้องการเปลี่ยนผู้เอาประกันจากคุณเป็นผู้เอาประกันคนใหม่ โดยต้องส่งเอกสารแนบตามที่บริษัทประกันภัยร้องขอ จากนั้นบริษัทจะดำเนินการพร้อมจัดส่งเอกสารสลักหลังเพื่อมาแนบกับกรมธรรม์เดิม
  • กรณียกเลิกทั้งฉบับ กรณีนี้จะได้เงินคืนมากน้อยขนาดไหน ก็ต้องมาดูกันก่อนว่าคุณเริ่มทำไปเมื่อไหร่ และมายกเลิกกรมธรรม์เมื่อไหร่ จากนั้นก็นับจำนวนเดือนที่เหลือ โดยการทำประกันรถยนต์ ได้เงินคืนคุณจะได้รับคืนเป็นอัตราส่วนดังนี้ค่ะ

 

จำนวนวันประกันภัย % ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี จำนวนวันประกันภัย % ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี จำนวนวันประกันภัย % ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
1-9 วัน 72 120-129 วัน 44 240-249 วัน 20
10-19 วัน 68 130-139 วัน 41 250-259 วัน 18
20-29 วัน 65 140-149 วัน 39 260-269 วัน 16
30-39 วัน 63 150-159 วัน 37 270-279 วัน 15
40-49 วัน 61 160-169 วัน 35 280-289 วัน 13
50-59 วัน 59 170-179 วัน 32 290-299 วัน 12
60-69 วัน 56 180-189 วัน 30 300-309 วัน 10
70-79 วัน 54 190-199 วัน 29 310-319 วัน 8
80-89 วัน 52 200-209 วัน 27 320-329 วัน 6
90-99 วัน 50 210-219 วัน 25 330-339 วัน 4
100-109 วัน 48 220-219 วัน 23 340-349 วัน 3
110-119 วัน 46 230-239 วัน 22 350-359 วัน 1
360-366 วัน 0

 

แต่หากไปเจอที่อื่นถูกกว่า ก็สามารถแจ้งยกเลิกได้แต่ก็ต้องดูจำนวนวันคงเหลือตามตารางข้างต้นว่าส่วนต่างของเงินประกันรถยนต์ ได้เงินคืนกับที่คุณจ่ายค่ากรมธรรม์ไปแล้วก่อนหน้านั้น คุ้มกับส่วนต่างที่ไปเจอว่าถูกกว่าของบริษัทประกันที่อื่นหรือไม่ หรือก็พิจารณาตามสมควรได้เลยค่ะ