ประกันรถยนต์ 2+ วิริยะ เด็ดโดนขนาดไหนมาดู!

เมื่อต้องการทำประกันภัยรถยนต์ แน่ใจว่าชื่อแรก ๆ ที่คุณต้องคิดถึงนั่นก็คือ วิริยะประกันภัย เพราะเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับความนิยมแบบ Top 3 ผู้ใช้บริการหลายท่านต่างก็ยกนิ้วให้ และแนะนำต่อให้กับเพื่อน ๆ ของตนอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่วิริยะจะครองใจผู้เอาประกันภัยทั้งหลาย โดยวิริยะนั้นก็มีแผนประกันมากมายที่มีจำหน่ายอยู่ แต่หากคุณต้องการซื้อ ประกันรถยนต์ 2+ วิริยะ เราเอารายละเอียดมาให้คุณดูตรงนี้เลยค่ะ

ประกันรถยนต์ 2+ วิริยะ

ประกันรถยนต์ 2+ วิริยะ ที่ทางวิริยะประกันภัยเปิดจำหน่ายอยู่มีด้วยกัน 2 แบบดังนี้

 1. 2+ (ทุนประกัน 200,000 บาท) มีรายละเอียดการให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้
 • ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ กรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้     วงเงินที่ 200,000 บาท
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย รวมผู้โดยสารของบุคคลภายนอก ไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน     ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน    50,000 บาทต่อคน
 • ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน     50,000 บาทต่อคน
 • ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา     200,000 บาทต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ (เฉพาะชนกับยานพาหนะทางบก) 200,000 บาทต่อครั้ง

 

มีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยดังนี้ค่ะ
 • รถยนต์เก๋ง ใช้ส่วนบุคคล     ค่าเบี้ยปีละ 8,800 บาท
 • ปิคอัพโดยสาร ใช้ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 20 ที่นั่ง)     ค่าเบี้ยปีละ 8,800 บาท
 • ปิคอัพใช้เชิงพาณิชย์     ค่าเบี้ยปีละ 10,000 บาท

 

 1. 2+ (ทุนประกัน 100,000 บาท) มีรายละเอียดการให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้
 • ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ กรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้     วงเงินที่ 100,000 บาท
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย รวมผู้โดยสารของบุคคลภายนอก ไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน     ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน     50,000 บาทต่อคน
 • ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน     50,000 บาทต่อคน
 • ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา     200,000 บาทต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ (เฉพาะชนกับยานพาหนะทางบก) 100,000 บาทต่อครั้ง

 

มีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยดังนี้ค่ะ
 • รถยนต์เก๋ง ใช้ส่วนบุคคล     ค่าเบี้ยปีละ 7,500 บาท
 • ปิคอัพโดยสาร ใช้ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 20 ที่นั่ง)     ค่าเบี้ยปีละ 7,500 บาท
 • ปิคอัพใช้เชิงพาณิชย์     ค่าเบี้ยปีละ 7,500 บาท

 

ทั้ง 2 แบบ คุณสามารถซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องตรวสภาพรถ และสามารถแจ้งเคลมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ Call center วิริยะประกันภัย 1557

 

รายละเอียดข้างต้นเป็นแผนประกันรถยนต์ 2+ วิริยะ โดยตรง แต่ก็มีอีกไม่ใช่น้อยที่ทางโบรคเกอร์ต่าง ๆ นำมาจัดแผนประกันใหม่ ซึ่งหากยังไม่ชอบใจในแผนดังกล่าวนี้ ก็สามารถค้นหาจากโบรคเกอร์อื่น ๆ ได้เช่นกันค่ะ