ประกันรถยนต์ 3+ มิตรแท้ ตรีคูณ อุ่นใจมากขึ้น!

การทำประกันภัยรถยนต์ ถ้าคุณเลือกทำแผนประกันภัยใดแล้ว แต่ได้มากกว่าที่ควรจะได้ นั่นย่อมทำให้คุณได้รับความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนใช่ไหมคะ และหากการทำประกันภัยชั้น 3+ ทำให้คุณได้รับมากกว่าการเป็นประกันภัยชั้น 3+ ย่อมเป็นสิ่งที่ดีแน่นอน บทความนี้จึงขอพาคุณมารู้จักกับ ประกันรถยนต์ 3+ มิตรแท้

ประกันรถยนต์ 3+ มิตรแท้

ประกันรถยนต์ 3+ มิตรแท้ ในแผนประกันตรีคูณนั้น จะทำให้คุณรู้สึกคุ้มค่า และอุ่นใจมากขึ้นได้อย่างไรนั้น เราต้องมาดูที่ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ 3+ แผนนี้กันค่ะว่ามีความคุ้มครองอะไร อย่างไรบ้าง

 

เนื้อหาหลัก ๆ ของความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ 3+ มิตรแท้ ตรีคูณมีดังนี้ค่ะ

 1. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 2. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 3. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 4. ความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีน้ำท่วม

 

จะเห็นได้ว่าความคุ้มครองตามปกติของแผนประกันรถยนต์ 3+นั้น จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองในเรื่องของรถยนต์สูญหาย, ไฟไหม้ ตลอดจนน้ำท่วมอยู่แล้ว แต่ ประกันรถยนต์ 3+ มิตรแท้ ตรีคูณ แม้จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองในเรื่องรถยนต์สูญหาย, ไฟไหม้ก็ตาม แต่ทว่ากลับเพิ่มในเรื่องการคุ้มครองความเสียหายจากกรณีน้ำท่วมให้กับคุณนั่นเอง

 

ในส่วนของรายละเอียดจากแผนประกัน มีดังนี้

 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย รวมผู้โดยสารของบุคคลภายนอก ไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อครั้ง
 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
 3. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร 5 คน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
 4. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร 5 คน ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
 5. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง
 6. ความเสียหายต่อรถยนต์ (เฉพาะชนกับยานพาหนะทางบก) ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง
 7. ความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีน้ำท่วม ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง

 

โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยแบ่งตามประเภทของรถดังต่อไปนี้ค่ะ
 1. รถยนต์เก๋ง ใช้งานส่วนบุคคล รถกระบะ 4 ประตูจดเก๋ง (รหัส 110) ค่าเบี้ยประกันภัย 6,195 บาท (ยังไม่รวมภาษีอากร)
 2. รถปิคอัพ ใช้บรรทุกเชิงพาณิชย์ (รหัส 320) ค่าเบี้ยประกันภัย 5,895 บาท (ยังไม่รวมภาษีอากร)

 

ในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัย คุณจะเห็นได้ว่า ค่อนข้างมีราคาใกล้เคียงกับแผนประกันชั้น 2+ อยู่พอสมควร ดังนั้นอาจจะลองมองรายละเอียดในส่วนของประกันภัยชั้น 2+ เพิ่มเติมขึ้นอีกแผนประกัน แล้วค่อยตัดสินใจ ก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกใจคุณมากที่สุดค่ะ