ประกันรถยนต์ 3+ วิริยะ คุ้มครองได้อย่างคุ้มค่า!

บริษัท วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยลำดับต้น ๆ ที่ใครต่อใครจะนึกถึงเมื่อจะทำประกัน เพราะมีชื่อเสียงที่ดีทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้กับผู้เอาประกันทั้งหลาย แต่ทว่าก็ขึ้นชื่อในเรื่องค่าเบี้ยประกันภัยที่ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว หากวิริยะประกันภัยเป็นหนึ่งในดวงใจ แต่อยากจะทำประกันชั้นอื่น ๆ ดูบ้าง อย่างเช่น ประกันรถยนต์ 3+ วิริยะ มาดูกันค่ะว่าจะให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง

ประกันรถยนต์ 3+ วิริยะ

แผนประกันรถยนต์ 3+ วิริยะ มีให้คุณสามารถเลือกได้ถึง  3 แผนด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. 3+ (ทุนประกัน 200,000 บาท) มีรายละเอียดการให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย รวมผู้โดยสารของบุคคลภายนอก ไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน  50,000 บาทต่อคน
 • ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน  50,000 บาทต่อคน
 • ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา  200,000 บาทต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ (เฉพาะชนกับยานพาหนะทางบก) 200,000 บาทต่อครั้ง
มีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยดังนี้ค่ะ
 • รถยนต์เก๋ง ใช้ส่วนบุคคล, ปิคอัพโดยสาร ใช้ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 20 ที่นั่ง) และ ปิคอัพใช้เชิงพาณิชย์ (ไม่เกิน 4 ตัน) ค่าเบี้ยประกันภัยราคาเดียวที่ปีละ 7,700 บาท

 

 1. 3+ (ทุนประกัน 100,000 บาท) มีรายละเอียดการให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย รวมผู้โดยสารของบุคคลภายนอก ไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน 50,000 บาทต่อคน
 • ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน  50,000 บาทต่อคน
 • ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   200,000 บาทต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ (เฉพาะชนกับยานพาหนะทางบก) 100,000 บาทต่อครั้ง
มีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยดังนี้ค่ะ
 • รถยนต์เก๋ง ใช้ส่วนบุคคล, ปิคอัพโดยสาร ใช้ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 20 ที่นั่ง) และ ปิคอัพใช้เชิงพาณิชย์ (ไม่เกิน 4 ตัน) ค่าเบี้ยประกันภัยราคาเดียวที่ปีละ 6,600 บาท

 

 1. 3+ เอ็กตร้า มีรายละเอียดการให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย รวมผู้โดยสารของบุคคลภายนอก ไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน  50,000 บาทต่อคน
 • ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน  50,000 บาทต่อคน
 • ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา   200,000 บาทต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ (เฉพาะชนกับยานพาหนะทางบก) 200,000 บาทต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ อันเกิดจากน้ำท่วม 200,000 บาทต่อครั้ง
มีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยดังนี้ค่ะ
 • รถยนต์เก๋ง ใช้ส่วนบุคคล, ปิคอัพโดยสาร ใช้ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 20 ที่นั่ง) และ ปิคอัพใช้เชิงพาณิชย์ (ไม่เกิน 4 ตัน) ค่าเบี้ยประกันภัยราคาเดียวที่ปีละ 9,900 บาท

 

อาจจะเห็นว่าประกันรถยนต์ 3+ วิริยะมีราคาค่าเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ แต่หากคุณมั่นใจในบริการที่จะได้รับ และรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายออกไป ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจอะไร เพราะเท่ากับสิ่งนี้เหมาะสมกับคุณมากที่สุดแล้วค่ะ