ประกันสินเชื่อรถยนต์ ทำไว้เถอะแล้วจะไม่เสียใจภายหลัง!

รถยนต์ใหม่ ย่อมเป็นที่ต้องการของทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นรถใหม่ ที่มีความสวยงามแล้ว เราก็ยังประหยัดและไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการบำรุงรักษาอีกด้วย มีเพียงแต่การนำรถไปรับการดูแลตามระยะที่กำหนด ซึ่งทางโชว์รูมมักเป็นโปรโมชั่นแถมให้ในช่วงแรก ๆ ที่มักกำหนดเป็นเวลาหรือจำนวนระยะทางนั่นเอง สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อด้วยเงินสดแต่ใช้วิธีการขอสินเชื่อรถยนต์จากทางธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ นั้น ทางสำนักงานขายหรือโชว์รูมที่เป็นผู้ดำเนินการให้กับคุณนั้น มักจะถามว่าคุณต้องการทำประกันสินเชื่อรถยนต์ด้วยหรือไม่ บางคนอาจยี้กับประกัน แต่มาลองอ่านเหตุผลนี้กันก่อนค่ะ

ประกันสินเชื่อรถยนต์

ประกันสินเชื่อรถยนต์ คือ การทำประกันเพื่อความมั่นคงให้กับสินเชื่อรถยนต์ที่คุณได้ขอไว้กับสถาบันการเงินนั้น ๆ นั่นเอง กล่าวคือ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น อุบัติเหตุที่อาจทำให้ผู้ขอสินเชื่อต้องทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ซึ่งแน่นอนว่าต้องส่งผลกระทบต่อการผ่อนส่งค่างวดและสิทธิ์ในการครอบครองรถ แต่หากมีประกันสินเชื่อตัวนี้ ประกันก็สามารถช่วยได้เต็มที่ ซึ่งจะช่วยลดภาระคนข้างหลัง และมั่นใจได้ว่ากรรมสิทธิ์ยังคงส่งมอบแก่ครอบครัวผู้เอาประกันหรือผู้ขอสินเชื่อต่อไปนั่นเอง

 

บทความนี้จึงขอนำเสนอรายละเอียดจาก เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส ของธนาคารเกียรตินาคิน มาดูรายละเอียดกันค่ะ

  1. ต้องเป็นลูกค้า การจะทำประกันสินเชื่อรถยนต์เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส ตัวนี้ได้ คุณต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) เท่านั้น
  2. อายุผู้ทำประกัน อายุรับประกันภัยระหว่าง 20 – 65 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
  3. คุ้มครองครบวงจร รับความคุ้มครองครบวงจร ทั้งกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ และอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
  4. บริษัทรับประกันชีวิต พิจารณารับประกันชีวิตโดย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  5. ระยะเวลาเอาประกันและการชำระเงิน ระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
  6. ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 14 บาท โดยอัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุ เพศ จำนวนเงินเอาประกันภัย และแผนความคุ้มครอง โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย
  7. หักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่ได้ แบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ เนื่องจากมีระยะเวลาเอาประกันภัยน้อยกว่า 10 ปี
  8. สมัครง่าย เพียงกรอกใบคำขอเอาประกันภัย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

ประกันสินเชื่อรถยนต์ จึงเป็นเหมือนเกราะที่จะคอยคุ้มครองทั้งตัวคุณและคนข้างหลังที่คุณรักว่า หากมีอะไรเกิดขึ้น พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนและยังได้รับสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นอย่างเต็มที่ เพราะเราไม่ทราบว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นเอง