สินเชื่อรถช่วยได้ ธนาคารกสิกรไทย อนุมัติไว๊ไว ไม่ต้องโอนเล่ม

ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่ถดถอยแบบนี้ ซ้ำยังมาเจอโรคระบาดอย่าง โควิด 19 เข้าไปอีก จึงยิ่งทำให้เม็ดเงินเกือบทุกภาคส่วนหยุดชะงัก หลายคนเจอพิษแบบนี้เข้าไป 2 เด้ง ก็แทบกระอักเลือดกันเลยทีเดียว แต่อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะ เพราะหากคุณยังมีรถ ต้องถึงเวลาแปลงรถของคุณให้เปลี่ยนมาเป็นเงินเพื่อช่วยกันผ่านวิกฤติตรงนี้ไปให้ได้กับ สินเชื่อรถช่วยได้ ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อรถช่วยได้ ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อรถช่วยได้ ธนาคารกสิกรไทย เป็นสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย ประเภทจำนำทะเบียนรถ จะใช้บริการที่ไหนเราก็ต้องศึกษาและเทียบกันหลาย ๆ ที่เพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ มาดูกันว่าสินเชื่อประเภทนี้มีจุดเด่น รายละเอียดและใช้เอกสารอะไรกันบ้าง

 

สินเชื่อรถช่วยได้ ธนาคารกสิกรไทย มีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

 • อายุรถ : รับรถที่มีอายุได้สูงสุด 16 ปี
 • ดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยต่ำ คิดแบบลดต้นลดดอก เริ่มต้นที่ 12.20% ต่อปี สามารถปิดยอดก่อนครบกำหนดได้
 • ผ่อนสบาย : ผ่อนสบาย ๆ ได้นานสูงสุด 72 เดือน ทั้งนี้อายุรถต้องไม่เกิน 16 ปี นับแต่ปีที่จดทะเบียนจนถึงปีที่สมัครสินเชื่อ และเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อน จะต้องไม่เกิน 21 ปี โดยรถต้องอยู่​ในสภาพใช้งานได้ปกติ ไม่มีความชำรุดบกพร่อง
 • วงเงินกู้สูง : ให้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินรถยนต์ ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ​​

 

รายละเอียดของสินเชื่อมีดังนี้

 • สินเชื่อแบบจำนำเล่มทะเบียน : สินเชื่อรถช่วยได้ แบบจำนำเล่มทะเบียน โดยผู้ขอสินเชื่อตกลงยินยอมส่งมอบเล่มคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่ลีสซิ่งกสิกรไทยครอบครอง โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ และเมื่อชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ทางลีสซิ่งกสิกรไทยจึงจะส่งมอบเล่มคู่มือจดทะเบียนรถคืนผู้ขอสินเชื่อ
 • ได้เงินไว : ไม่ต้องโอนเล่ม อนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง
 • สามารถโปะได้ : ถ้าปิดก่อน ลดดอกเบี้ย 100%
 • ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน : หาคนค้ำตอนนี้มันยากนัก ไม่ต้องหน้าแห้งไปขอใครค้ำให้ลำบากใจ

 

คุณสมบัติและเอกสารที่ใช้สำหรับการขอสินเชื่อ

 • อายุ : อายุผู้ขอสินเชื่ออยู่ระหว่าง 20 – 70 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : ต้องมีอายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงาน หรือหากเป็นกิจการต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี​
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของในเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ หรือไม่อยู่ในระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น
 • รายได้ : ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
 • บัตรประจำตัว : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ
 • ใบแจ้งยอด : สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ : ได้แก่ สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ : เล่มทะเบียนที่แสดงชื่อคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
 • เอกสารอื่น ๆ : เอกสารที่ทางธนาคารร้องขอเพิ่มเติม

 

สินเชื่อรถช่วยได้ ธนาคารกสิกรไทย แบบจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับผู้มีรถยนต์ และต้องการเงินสดมาใช้หมุนเวียน ง่าย สะดวก และยังมีระยะเวลาให้คุณได้ผ่อนค่อนข้างนานพอที่จะฟื้นตัวเองขึ้นมา หากคุณสู้ สักวันต้องเป็นของคุณ!