สินเชื่อรถยนต์ คาร์ควิกแคช แบบไม่โอนเล่ม รับเงินไว โปะได้!

บทความที่แล้วเราได้นำเสนอบทความเรื่อง “สินเชื่อรถยนต์ คาร์ควิกแคช แบบโอนเล่ม เปลี่ยนรถเป็นเงินได้ด่วนทันใจ!” ซึ่งคงพอทำให้คุณทราบรายละเอียด ทั้งข้อดีข้อเสียของการขอสินเชื่อแบบโอนเล่มกันไปแล้ว และในบทความนี้เราจะพาคุณมาทราบกันต่อในแบบไม่ต้องโอนเล่ม ว่าจะมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และคุณจะเลือกสินเชื่อ รถยนต์แบบไหนดี?

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์ คาร์ควิกแคช จากเกียรตินาคิน มีด้วยกัน 2 แบบคือ แบบโอนเล่มทะเบียน และแบบไม่โอนเล่มทะเบียน ซึ่งแบบแรกคือแบบโอนเล่มทะเบียน เราได้ลงรายละเอียดในบทความให้คุณได้ทราบกันไปแล้ว ตอนนี้มาถึงในแบบไม่ต้องโอนเล่ม มาติดตามกันค่ะ

 

สินเชื่อรถยนต์ คาร์ควิกแคช แบบไม่โอนเล่มทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้

  1. เหมาะสำหรับ สำหรับคนมีรถยนต์ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน สามารถโปะได้ ไม่เสีย VAT
  2. วงเงินอนุมัติ เกียรตินาคินมอบวงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
  3. ได้เงินไว หลังอนุมัติ และส่งมอบเล่มทะเบียนก็สามารถรับเงินได้ทันที
  4. วงเงิน วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 ถึง 2 ล้านบาท
  5. โปะได้ สามารถโปะได้ ไม่เสีย VAT ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  6. ผ่อนยาวและสบาย ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน
  7. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ขอสินเชื่อ สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อโดยไม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพ
  8. คุณสมบัติของรถที่นำมาขอสินเชื่อ จะเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วหรือปลอดภาระหนี้เท่านั้น มีอายุรถไม่เกิน 14 ปี และธนาคารรับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
  9. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หากเป็นเจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถคันที่นำมาขอสินเชื่อ
  10. เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ (สำหรับบุคคลธรรมดา) สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี), สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า, สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากเพื่อโอนเงินเข้า, สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หากเป็นกรณีนิติบุคคลต้องสอบถามเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง

 

ในความต่างของสินเชื่อรถยนต์แบบโอนเล่มและไม่โอนเล่มทะเบียน ก็จะอยู่ที่เรื่องของอัตราวงเงินอนุมัติ รวมไปถึงวงเงินสูงสุดที่จะอนุมัติได้ และหากเป็นการขอสินเชื่อแบบไม่โอนเล่มทะเบียนจะต้องเป็นรถผ่อนหมดแล้วเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่ควรนำไปเทียบก็เป็นในเรื่องของดอกเบี้ย และโอกาสในการโปะยอดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนั่นเอง ว่าแบบไหนจะสอดคล้องหรือดีที่สุดสำหรับคุณ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกในยามขัดสนได้เป็นอย่างดีค่ะ