สินเชื่อรถยนต์ คืออะไร มีแบบไหนบ้าง รับรองรู้ไว้ได้ประโยชน์!

ปัจจุบันการจะออกรถยนต์สักคันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากมากมายเหมือนในอดีต และด้วยโชว์รูมรถทั้งมือหนึ่ง มือสองมีให้เลือกกันมากมาย ชนิดที่ว่าหากคุณสนใจรถคันไหนอยู่และเดินเข้าไปเพื่อจะดูรถ ทางพนักงานขายก็จะให้ความสำคัญกับคุณทันที และหากไม่มีเงินก้อน พวกเขาก็พร้อมปล่อยสินเชื่อรถยนต์ให้กับคุณ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า สินเชื่อรถยนต์ คืออะไร?

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์ คือ การทำสัญญาซื้อ-ขาย โดยเป็นการทำระหว่างตัวคุณกับบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์ ซึ่งสัญญานี้เป็นสัญญาเช่าซื้อผ่านคนกลาง ก็คือสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยทางสถาบันการเงินที่คุณเลือกทำเรื่องไว้นั้น จะเป็นผู้ชำระค่ารถยนต์เต็มจำนวนให้กับบริษัทรถยนต์แทนคุณ ซึ่งในสัญญาดังกล่าวก็จะมีการระบุความตกลงผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนกับสถาบันการเงินนั้น ๆ โดยมีการคิดดอกเบี้ยตามที่ได้ตกลงกันไว้

 

โดยสินเชื่อรถยนต์มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้คือ

  1. สินเชื่อเช่า-ซื้อรถยนต์ ก็คือการทำสัญญาซื้อขายรถยนต์ตามปกตินั่นเอง กล่าวคือเมื่อคุณต้องการซื้อรถ และต้องการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ทางบริษัทจำหน่ายรถยนต์จะติดต่อสถาบันการเงินให้ โดยอาจมีให้เลือก 4-5 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป เมื่อทำเรื่องผ่านเรียบร้อย สถาบันการเงินจะเป็นผู้จ่ายชำระเงินให้กับบริษัทจำหน่ายรถยนต์ และตัวคุณก็ต้องผ่อนชำระให้กับสถาบันการเงินแทน ซึ่งวิธีนี้กรรมสิทธิ์ของรถยนต์จะยังเป็นของสถาบันการเงินจนกว่าคุณจะชำระหมด ทางสถาบันการเงินถึงจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของคุณ
  2. สินเชื่อระบบไฟแนนซ์ สินเชื่อประเภทนี้จะให้บริการกับคุณในกรณีที่คุณมีรถยนต์ และมีการผ่อนชำระหมดเรียบร้อย และเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธ์แล้วนั้น แต่หากมีเหตุขัดข้องที่ต้องการเงินเพื่อไปใช้จ่าย ก็สามารถนำรถยนต์ของคุณมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ ได้เงินมาใช้จ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประเมินวงเงินที่ให้กู้จากอายุรถ สภาพรถ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำเรื่องเรียบร้อยก็ยังสามารถนำรถมาใช้งานได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องทำการผ่อนชำระให้กับสถาบันการเงินนั้น ๆ ตามจำนวนงวดที่ได้ตกลงกันไว้นั่นเอง

 

โดยดอกเบี้ยของสินเชื่อรถยนต์มักเป็นอัตราคงที่ หมายถึงคุณจะถูกคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นแรกเริ่มทั้งก้อน แล้วนำมาหารเฉลี่ยต่อจำนวนงวดที่ทำเรื่องกู้ไว้ โดยจะเป็นการผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด หากเหลือระยะเวลาไม่มากและคุณต้องการจะปิดยอดหนี้ ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็ขึ้นกับสถาบันการเงินนั้นว่าจะมีส่วนลดให้หรือไม่ แต่หากทางคุณผิดสัญญาชำระตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ทางสถาบันการเงินนั้น ๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะยึดรถของคุณได้ เพราะกรรมสิทธ์ยังเป็นของเขาอยู่นั่นเอง