เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ของจำเป็นที่คุณต้องอ่าน!

เมื่อคุณตกลงใจที่จะทำประกันรถยนต์จากบริษัทประกันภัย หรืออาจจะผ่านโบรคเกอร์ประกันภัย สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือ กรมธรรม์ประกันภัย โดยเอกสารดังกล่าวนี้คุณจะได้รับภายใน 2-4 สัปดาห์หลังจากที่คุณตกลงใจที่จะทำและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อคุณได้รับตัวกรมธรรม์จริงแล้ว สิ่งที่คุณต้องใส่ใจก็คือเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่คนส่วนใหญ่มักไม่อ่าน ลองมาดูสาระสำคัญ ๆ ในกรมธรรม์ที่คุณต้องทราบค่ะ

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งจนตัวกรมธรรม์ฉบับจริงได้ถูกส่งถึงมือคุณเรียบร้อยแล้วนั้น มีรายละเอียดบางอย่างที่คุณควรอ่านเพื่อทราบเป็นข้อมูลไว้ดังนี้

  1. นำมาเทียบกัน เมื่อตอนที่คุณคุยกับเจ้าหน้าที่ประกันภัยถึงแผนประกันภัยที่คุณตกลงใจจะทำนั้น ทางประกันภัยจะยื่นใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ให้คุณพิจารณา อาทิเช่น วงเงินทุนประกัน, ค่ารักษาพยาบาล, วงเงินประกันตัวกรณีคดีอาญา และอื่น ๆ สิ่งนี้คุณต้องเก็บไว้เพื่อนำมาเทียบเคียงกับกรมธรรม์ตัวจริงที่คุณได้ ว่าวงเงินที่ลงรายละเอียดไว้เหมือนกันหรือไม่ หากผิดพลาดจุดไหนต้องรีบแจ้งทางประกันภัยทันทีนะคะ
  2. สิ่งที่มักเป็นดอกจันท์เล็ก ๆ คงเคยพอจะทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าอะไรที่ดูตื่นตาตื่นใจ ไม่ว่าเรื่องราคาหรือความคุ้มครองที่ดูดี อาจจะแฝงไปด้วยดอกจันท์หลาย ๆ ดอกเล็ก ๆ พร้อมเงื่อนไขที่คุณมาทราบทีหลังอาจหงายหลังได้ ดังนั้นแล้วควรคุยกับเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจตรงกันก่อนที่จะตกลงใจทำค่ะ
  3. ภัยบางอย่างไม่คุ้มครอง หากคุณทำประกันชั้น 1 ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าคุ้มครองทุกอย่าง แต่พอเอาเข้าจริง ๆ ใน เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะระบุไว้เลยค่ะว่า ภัยจากสงคราม อาวุธปรมาณู เป็นต้นนั้น บริษัทประกันภัยไม่รับผิดชอบด้วยนะคะ
  4. หลักเกณฑ์ในการลด/เพิ่มเบี้ย ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัยจะระบุอัตราลด/เพิ่มเบี้ยไว้อย่างชัดเจน ซึ่งนั่นคงพอจะทำให้คุณคำนวณเบี้ยในปีถัด ๆ ไปของคุณหากทำกับบริษัทเดิมได้
  5. บริษัทประกันสามารถบอกเลิกได้ กรมธรรม์มีบอกไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนว่า บริษัทสามารถแจ้งบอกเลิกความคุ้มครองได้ (กรณีที่คุณอาจมีเคลมจำนวนมากเกินไปจนอาจมีผลต่อกำไรของบริษัท) โดยต้องบอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และจะหักเงินตามอัตราส่วน และคืนเงินที่เหลือให้แก่คุณ
  6. หากคุณยกเลิกมีสิทธิ์ขอคืนค่าเบี้ยประกัน หากคุณมีการขายรถหรือไม่ต้องการใช้ความคุ้มครองแล้ว ก็สามารถแจ้งยกเลิกได้ โดยจะได้รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยคืนตามจำนวนประกันภัยที่ยังคงเหลือ ซึ่งจะมีระบุเป็นตารางให้คุณทราบ

 

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ อีก ซึ่งคุณคงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ชอบอ่านตัวหนังสือเล็ก ๆ เยอะ ๆ ออกไปนะคะ เพราะเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นี่คือสิทธิประโยชน์ของคุณเองทั้งนั้นเลยค่ะ