เปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถยนต์ กรุงศรีออโต้ คนอื่นผ่อนต่อ ทำอย่างไร?

รถยนต์มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวค่ะ เพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้เรามากมาย เป็นทั้งพาหนะ ร้านขายของ พี่เลี้ยง และอีกมากมาย อยู่ที่จะใช้รถช่วยอะไรกับคุณ แต่เมื่อวันหนึ่งอยากจะเปลี่ยนรถขึ้นมา อาจจะมีหลายคัน ต้องการลดภาระการผ่อนชำระ หรือเหตุผลใด ๆ ก็แล้วแต่ และคุณกู้สินเชื่ออยู่กับทางกรุงศรีออโต้ เมื่อมีคนมาขอซื้อต่อในระหว่างที่ยังผ่อนไม่หมด คุณคงสงสัยว่า ถ้าอยากเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถยนต์ กรุงศรีออโต้ ให้คนอื่นผ่อนต่อ ต้องทำอย่างไร? เรามีคำตอบมาให้ด้านล่างนี้ค่ะ

เปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถยนต์ กรุงศรีออโต้

 

วิธีเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถยนต์ กรุงศรีออโต้

หากคุณมีการขอสินเชื่อรถยนต์ ผ่านกรุงศรีออโต้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระ และประสงค์จะขายรถยนต์ต่อให้บุคคลอื่น สามารถทำได้ค่ะ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

 1. การโอนเปลี่ยนชื่อต้องผ่อนมาแล้วระยะหนึ่ง ทางกรุงศรีออโต้ ยินดีให้คุณเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถยนต์คนใหม่แทนชื่อของคุณได้ แต่ทว่ารถยนต์คันดังกล่าวต้องมีการผ่อนสินเชื่อมาแล้วระยะหนึ่ง นั่นคือ ต้องผ่อนมาแล้ว 1 ใน 4 ของระยะเวลาทั้งหมด อาทิเช่น คุณทำเรื่องขอสินเชื่อไว้ในระยะเวลาผ่อน 60 เดือน เท่ากับคุณต้องผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 งวด จึงจะสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อได้
 2. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง มายื่นความจำนงด้วยตนเองที่สาขาของกรุงศรีออโต้ พร้อมผู้เช่าซื้อคนใหม่ และผู้ค้ำประกันคนใหม่ โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้คนเดิม ผู้เช่าซื้อคนใหม่ และผู้ค้ำประกันคนใหม่ คนละ 2 ชุด
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาบัญชีธนาคาร ของผู้เช่าซื้อคนใหม่ และผู้ค้ำประกันคนใหม่ คนละ 1 ชุด
 • แผนที่บ้านพักปัจจุบันและที่ทำงาน พร้อมระบุที่อยู่ และเบอร์โทรศัทพ์
 • ลอกลายตัวถังรถยนต์คันที่ขอสินเชื่อไว้ จำนวน 4 ชุด
 1. ชำระค่าธรรมเนียม ทางผู้เช่าซื้อคนใหม่ และผู้ค้ำประกันคนใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติ คนละ 500 บาท โดยทางบริษัทจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการในการพิจารณา
 2. ทำสัญญา เมื่อการพิจารณาผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนัดผู้กู้คนเดิม ผู้เช่าซื้อคนใหม่ และผู้ค้ำประกันคนใหม่ เข้ามาทำสัญญา โดยต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ จำนวน 1,200 บาท
 • ค่าดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง จำนวน 2,000 บาท
 • ค่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปี (เฉพาะกรณีที่เหลือเวลาน้อยกว่า 3 เดือน)
 • ค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้หากเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ทางประกันภัยต้องได้รับค่าเบี้ยครบสมบูรณ์ มีการตรวจสภาพรถยนต์เรียบร้อย และมีการยืนยันเรื่องความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย

 

เพียงเท่านี้การเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถยนต์ กรุงศรีออโต้ เป็นชื่อบุคคลอื่นก็เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่หากเป็นในกรณีที่คุณผ่อนชำระหมดแล้ว และต้องการปิดเล่ม ก็สามารถดูรายละเอียดวิธีการจากบทความของเราได้ ที่นี่