ความหวังของคนมีรถ นอกจากจะเอาไว้ใช้งาน ไม่ว่าเป็นรถจ่าย […]...