ใคร ๆ ก็คงอยากออกรถใหม่ป้ายแดง แต่บางครั้งเงินในกระเป๋า […]...