เราคงได้แต่ทำใจ ระมัดระวังตัว สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ […]...