ในสถานการณ์โควิด 19 ที่ทุกคนอาจมองว่าเป็นความโชคร้าย เป […]...