บางครั้งที่เราอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศ ก็อาจทำให้ไ […]...