เมื่อการเงินฝืดเคือง อาจเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจ หรือโดนผ […]...