มีเงินเขาก็นับเป็นน้อง มีทองก็นับเป็นพี่ สุภาษิตโบราณ แ […]...