หากเป็นไปได้ ทุก ๆ คนย่อมเลือกที่จะไม่อยากเจออุบัติเหตุ […]...