คำกล่าวที่ว่า “ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน“ ก็ดูมีเค้าจริงอยู่ […]...