มีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เมื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับเร […]...