ในแต่ละปีเชื่อแน่ว่าคุณ ๆ ต้องสูญเสียเงินกับการทำประกัน […]...