เมื่อเราทำเรื่องขอสินเชื่อรถยนต์ ก็คือการทำเรื่องขอกู้ซ […]...