การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ เป็นคำกล่าวเชิงล้อเลียนน […]...