เมื่อต้องการเงินก้อน เพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือหมุนเวี […]...