จากบทความในครั้งก่อน “ขอสินเชื่อรถยนต์ ง๊ายง่าย แม้ไม่ม […]...