เมื่อถึงทางตัน เงินที่อาจจะเคยคล่องมือก็กลับฝืดเคือง แต […]...