ผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างคนขับแท็กซี่นั้น ช่วงเศรษฐกิจขา […]...