การมีรถยนต์ หลายท่านเคยเปรียบเทียบแบบตลกร้ายไว้ว่า ก็เห […]...