เล็ง ๆ รถยนต์ไว้ใช้งาน ถ้าป้ายแดงก็ราคาสูงไป ลองขยับมาด […]...