หลาย ๆ ท่านมองว่าการมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เ […]...