รถยนต์ เปรียบเหมือนเพื่อนคู่ใจ เพราะช่วยพาคุณไปไหนมาไหน […]...