สำหรับผู้ที่ขับขี่รถในเมืองกรุง ที่ท้องถนนเต็มไปด้วยรถร […]...