เมื่อคุณมีรถ ที่ตามกฏหมายถือว่าเป็นยานพาหนะทางบกนั้น ไม […]...