อย่างที่ทราบกันดีว่า หากคุณมีรถที่จดทะเบียนกับทางสำนักง […]...