เราเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็อยากมีโรงพยาบาลรองรับอย่างดี […]...