การมีรถยนต์ที่ยังต้องใช้งานขับออกไปมาอยู่บ่อย ๆ ถึงแม้จ […]...