ถึงจะเก่าแต่ก็มีหัวใจ อันนี้เรากำลังพูดถึงรถแสนรักของคุ […]...