โดยปกติรถที่บ้านของคุณก็มักมีกันอยู่ประมาณ 1-4 คัน ทั้ง […]...