ถือได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตกปัญหาหนึ่งเหมือนกันค่ะ นั่นคือเ […]...